Välkommen till Trädgård, Café och Musteri
Nyckelbyvägen 22, Ekerö
Öppet:
maj - oktober: tisdag - söndag 11 - 17
måndagar stängt!
tel. 08 - 560 200 60

torsdag, maj 13, 2010

PEDAGOGISK INSPIRATION FÖR KLASSLÄRARE, NATURVETARE OCH HANTVERKSLÄRARE

Kursen äger rum 21 – 23 maj
Den naturvetenskapliga undervisningen i Waldorfskolan är tänkt att ta sin utgångspunkt i elevernas möte med material, fenomen och processer i dess ursprungliga form. En stor del av naturvetenskapen har ju en gång uppstått ur hantverket, bearbetningen av naturens material. De krav som idag ställs på kemisalar, säkerhet och lärare har lett till att allt färre klasslärare kan utföra kemiundervisningen i klass 7 och 8. Denna helgkurs har till syfte att ge klasslärare möjlighet att bidra i den naturvetenskapliga undervisningen. Kursen ger även möjligheter att arbeta med dessa ämnen i lägre åldrar vilket Waldorfskolan kommer att behöva i framtiden. Under kursen kommer vi att arbeta praktiskt med några områden inom naturvetenskap och hantverk; smide, lera, kalkbränning, primitiva metoder att göra upp eld, kolframställning mm. Genom att lämna klassrummet och gå ut i naturen är det möjligt att finna alternativa vägar för samverkan mellan olika ämnen och olika lärarkompetenser.
Bernard Graves från England har under 20 års tid arbetat med utomhuspedagogik, naturvetenskap och hantverk. Han har tidigare varit verksam i organisationen ”The Hiram trust” som stöttade waldorfskolor med utomhuspedagogik. Idag har Bernard sin egen verksamhet ”Pyrites”, se gärna hemsidan för mer information: www.pyrites.org
 Kursen pågår från fredag eftermiddag 16.00 till söndag lunch 12.00.

Platsen är vackra Rosenhill på Ekerö.

Det finns möjlighet att övernatta i småstugor på plats 200 kr/natt inklusive frukost (4bäddsstugor).

Lunch och kvällsmat 60 kr/mål.

Kurskostnad: 1200kr.

Information: Leif Tjärnstig, leif.tjarnstig@wlh.se